Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11.11.1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Sporočila za javnost

23.10.2018 |

Kakovosten nasvet lekarniških farmacevtov pomemben za varno in učinkovito zdravljenje onkoloških bolnikov v domači oskrbi

 

 

Sporočilo za javnost
torek, 23. oktober

Kakovosten nasvet lekarniških farmacevtov pomemben za varno in učinkovito zdravljenje onkoloških bolnikov v domači oskrbi

»Ob skorajšnjem izteku tega meseca, ki ga po vsem svetu praznujemo kot Rožnati oktober, mesec boja proti raku dojk, smo veseli, da lahko napovemo uspešen zaključek evropskega projekta EPIC. V okviru slednjega je nastala podatkovna baza s podatki o več kot 70 zdravilih za zdravljenje raka, ki je že na voljo lekarniškim farmacevtom. Omenjena podatkovna baza je lekarniškim farmacevtom v veliko pomoč pri svetovanju onkološkim bolnikom in veseli smo, da je vedno bolj v uporabi,« je povedal predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub.

Lekarništvo v Sloveniji se vedno bolj razvija na področju svetovanja o zdravljenju z onkološkimi zdravili, saj se zavedajo, da se mora strokovno zdravstveno osebje prilagoditi potrebam onkoloških pacientov, ki prihajajo iz bolnišnične oskrbe v domače okolje.  Pomembno je, da jim lekarniški farmacevti znajo svetovati tako, da se njihovo zdravljenje nadaljuje v skladu z navodili. Farmakoterapija raka se v zadnjih letih zelo hitro razvija in pristopi k zdravljenju se spreminjajo, zato je podatkovna baza projekta EPIC še toliko bolj pomembna. »Rdeča nit projekta so bila peroralna protitumorna zdravila. Več ali manj vsak mesec na trg prihajajo nova zdravila, mnoga med njimi so namenjena peroralni uporabi. Tako se zahtevno zdravljenje pogosto komorbidnih bolnikov z rakom seli iz nadzorovanega bolnišničnega okolja na domove bolnikov in posledično tudi izdaja številnih, a relativno redko predpisanih zdravil za zdravljenje raka, v lekarne. Kakovostno svetovanje lekarniških farmacevtov je ključnega pomena za varno in učinkovito zdravljenje s peroralnimi protitumornimi zdravili,« pravi Andreja Eberl, mag. farm., spec., vodja projekta EPIC.

Z namenom izobraževanja magistrov farmacije je Lekarniška zbornica Slovenije organizirala strokovni posvet z naslovom Sodobni izzivi onkološke farmacije, ki danes do 17. ure poteka na Onkološkem inštitutu Ljubljana (Zaloška cesta 2, Ljubljana). V okviru posveta potekajo predavanja namenjena magistrom farmacije v javnih lekarnah, strokovna srečanja za magistre farmacije na temo onkologije pa so sicer v zadnjih letih postali stalnica in tradicionalno obeležujejo Rožnati oktober.


V Sloveniji imamo 338 javnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanjekakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem. Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili. 

 

Več informacij:

 

Lekarniška zbornica Slovenije

telefon: 01 280 65 50,

e-pošta: tajnistvo@lek-zbor.si

 

Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil

telefona: 01 547 65 18, 041 812 669

e-pošta: info@jernejcic.si

 

 Vse novice iz kategorije


Razpisi in zaposlitve
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane