Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarne 

Lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je 31.12.2018 opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 190 lekarnami in 48 lekarniškimi podružnicami, 87 izvajalcev s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti (od tega 78 fizičnih oseb, ki so nosilci lekarniške dejavnosti in 9 pravnih oseb v obliki družbe z omejeno odgovornostjo) s 87 lekarnami in 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, skupaj 338 organizacijskih enot. Število organizacijskih enot se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 2 enoti.
 
 Lekarniška enota je v povprečju oskrbovala 6144 prebivalcev (št. preb. 2.076.595 - stanje na dan 1.10.2018 – podatki SURS).
 
 Lekarniška dejavnost na sekundarni in terciarni ravni je bila organizirana v 26 bolnišnicah s 27 bolnišničnimi lekarnami.

 

Vir: Interni podatki LZS.

 

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane