Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


 

Zaposleni

Javna lekarniška služba

 V lekarniški dejavnosti na primarni ravni je bilo 31.12.2018 zaposlenih 2194,5 delavcev, od tega 2087 redno in 107,5 pogodbeno.
 
 V javnih lekarniških zavodih je bilo zaposlenih 1787 pri izvajalcih s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti pa 407,5 delavcev.
 
 Na dan 31.12.2018 je bilo v lekarniški dejavnosti na primarni ravni zaposlenih 1773,5 strokovnih farmacevtskih delavcev, od tega 1236 farmacevtov (skupaj z doktorji znanosti, magistri znanosti, specialisti in pogodbeno zaposlenimi).
 
Struktura zaposlenih delavcev je naslednja:
 
1122
magistrov farmacije
6
doktorji znanosti
20,5
magistrov znanosti
87,5
specialistov
3
inženirjev farmacije
534,5
farmacevtskih tehnikov

 Zaposleni farmacevt je v povprečju oskrboval 1680 prebivalcev.

   

 Vir: Interni podatki LZS.

 V bolnišničnih lekarnah je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 273,5 strokovnih farmacevtskih delavcev od tega: 

70,75
magistrov farmacije
60,8
specialistov
2
inženirja farmacije
140
farmacevtskih tehnikov
 
 
Od navedenih magistrov farmacije in specialistov je 9,1 doktorjev znanosti in 8 magistrov znanosti.
 

 

Vir: Podatki LZS.
 
Opomba: zaradi spremenjene metodologije zajema podatkov v letu 2018, so magistri znanosti in doktorji znanosti v letu 2018 zajeti znotraj postavk specialisti in magistri farmacije.

  

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane